Gebruiker:   Wachtwoord:
Snel en betaalbaar voldoen aan de privacywetgeving

Digitaal Privacy Management Dossier voor Particuliere Recherchebureaus

Onlangs heeft het College ter Bescherming van de Persoonsgegevens (CBP) middels een persbericht aangekondigd dat zij een onderzoek start naar de meldingsplicht door particuliere recherchebureaus en de incassobranche. Iedere organisatie die recherche en/of incassodiensten verricht en niet voldoet aan de meldingsplicht, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), loopt hierdoor een groot risico beboet te worden. De boete voor het niet naleven van de meldingsplicht bedraagt maximaal € 4.500,- pèr onterecht niet gemelde verwerking.

Het voldoen aan de privacywetgeving – en dus de WBP meldingsplicht - vereist een hoog kennisniveau. U bespaart veel tijd, energie en stress als u dit zou uitbesteden aan ons. Wij zijn gespecialiseerd in WBP vraagstukken. Voor de recherche en incassobranche hebben wij een op maat gesneden dienst ontwikkeld. Deze dienst wordt tevens ondersteund door het Digitaal Privacy Management Dossier en het door ons optreden als uw Externe FG.
<< Ga terug

© 2018 OBA Infodoc - Privacy Statement - Disclaimer
OBA Stats MKB OK
Bent u bekend met de gevolgen van de WBP?

Ja, zeer zeker
Redelijk
Matig
Neen, helemaal niet