Gebruiker:   Wachtwoord:
Snel en betaalbaar voldoen aan de privacywetgeving

Contouren voor Compliance

Het CBP heeft vanuit die visie in samenwerking met diverse marktpartijen de afgelopen jaren een viertal compliance-instrumenten ontwikkeld. De samenhang tussen deze instrumenten en het algemene begrippenkader wordt uiteengezet in 'Overzicht van de Zelfreguleringsproducten'.
Wij begeleiden organisaties bij het toepassen van deze instrumenten.

Quickscan Doelstelling: hulpmiddel voor het bevorderen van het privacybewustzijn in de organisatie van de verantwoordelijke en het bepalen van de plaats van de organisatie op de kwaliteitsschaal van de gegevensverwerking.
WBP Zelfevaluatie Doelstelling: hulpmiddel bij het verkrijgen van inzicht in het toepassen van de WBP in de organisatie van de verantwoordelijke en het nader bepalen van de plaats van de organisatie op de kwaliteitsschaal van de gegevensverwerking.
Raamwerk Privacy Audit Doelstelling: basis voor het beoordelen van de kwaliteit van de bescherming van persoonsgegevens over de gehele verwerkingsketen.
Handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit Doelstelling: handreiking bij het beoordelen van de kwaliteit van de bescherming van persoonsgegevens over de gehele verwerkingsketen. De handreiking is gebaseerd op het Raamwerk Privacy Audit en geeft aan hoe een concretisering van de wettelijke norm kan plaatsvinden.


<< Ga terug

© 2018 OBA Infodoc - Privacy Statement - Disclaimer
OBA Stats MKB OK
Bent u bekend met de gevolgen van de WBP?

Ja, zeer zeker
Redelijk
Matig
Neen, helemaal niet