Gebruiker:   Wachtwoord:
Snel en betaalbaar voldoen aan de privacywetgeving

Digitaal Privacy Management Toolkit

Het laten uitvoeren van WBP onderhoudswerkzaamheden door ons borgt continu´teit, is kosten efficiŰnt en bespaart energie en tijd van de organisatie, die besteedt kan worden aan haar kerntaken en core business. Vˇˇrdat een organisatie gebruik kan maken van het Digitaal Privacy Management Dossier dient de WBP ge´mplementeerd te zijn. Hieronder vindt u een voorbeeld van de activiteiten die worden verricht. Er zijn diverse variaties op de onderhoudsservice mogelijk. Zie ook Verwerkingenregister (doorklikken).


OnderwerpActiviteiten
Meldingsplicht / herinventarisatie Wij zorgen ervoor dat de organisatie voldoet aan de meldingsplicht. Dit gebeurt door het jaarlijks uitvoeren van een her-inventarisatie. Nieuwe verwerkingen, wijzigingen in verwerkingen en te schrappen verwerkingen worden ge´dentificeerd en in kaart gebracht m.b.v. een herinventarisatie. Medewerkers worden ge´nterviewd (o.a. telefonisch).
Te schrappen meldingen worden ingetrokken bij het CBP, gewijzigde meldingen worden gemuteerd bij het CBP en nieuwe meldingen worden verricht bij het CBP, met behulp van ons digitale meldingsprogramma. Het ôbronbestandö met alle verwerkingen wordt bijgewerkt.
Contracten met bewerkers Eventuele nieuwe contracten met Ĺbewerkersĺ (organisaties die in opdracht van de organisatie persoonsgegevens verwerken) worden gesignaleerd, getoetst aan de WBP en aanpassingen/aanvullingen van deze contracten worden voorgesteld.
Het 'bronbestand' wordt t.a.v. dit punt bijgewerkt.
Informatieplicht Betrokkenen worden over nieuw ontstane verwerkingen op de correcte wijze ge´nformeerd. Het bronbestand wordt t.a.v. dit punt bijgewerkt.
Register Het wettelijke verplichte register van vrijgestelde verwerkingen wordt bijgewerkt en tevens in papieren en digitale vorm beschikbaar gesteld. Het bronbestand wordt t.a.v. dit punt bijgewerkt.
Bewaartermijnen De bewaartermijnen van nieuwe en gewijzigde verwerkingen worden getoetst en vastgelegd in het overzicht met bewaartermijnen. Het bronbestand wordt t.a.v. dit punt bijgewerkt.
Beveiliging Wijzigingen op het gebied van beveiliging (o.a. informatiebeveiliging en fysieke beveiliging) worden getoetst aan de WBP. Het bronbestand wordt t.a.v. dit punt bijgewerkt.
Rapportage Over de onderhoudsactiviteiten en bevindingen wordt gerapporteerd aan de organisatie.


<< Ga terug

© 2018 OBA Infodoc - Privacy Statement - Disclaimer
OBA Stats MKB OK
Bent u bekend met de gevolgen van de WBP?

Ja, zeer zeker
Redelijk
Matig
Neen, helemaal niet