Gebruiker:   Wachtwoord:
Snel en betaalbaar voldoen aan de privacywetgeving

Wijziging van bepalingen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens

Deze wettekst vindt u in een pdf-bestand, welke te lezen is met Acrobat Reader.
Indien u dit bestand niet kunt opnenen, kunt u hier Acrobat Reader downloaden.

Klik hier voor de wettekst..

© 2018 OBA Infodoc - Privacy Statement - Disclaimer
OBA Stats MKB OK
Bent u bekend met de gevolgen van de WBP?

Ja, zeer zeker
Redelijk
Matig
Neen, helemaal niet